Vizyonumuz

HIZLI MENÜ

Aziz milletimizin asırlardır muhafaza ede geldiği yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeyi ve zenginleştirmeyi misyon edinen vakfımızın asıl amacı, insanı insana layık ölçülerde düşünmek ve onlara ve tüm yaratılmışlara hizmet götürmektir.                     

Geçmişi günümüze getiren ve her biri bir belge niteliği taşıyan vakıf ve vakfiyelerimiz insanlara yardım ve sosyal dayanışmayı teşvik etmektedir. İnsani duygu ve düşüncelerin en güzel örneklerini içeren vakıflarımız, toplum dertlerine çare aramak, insanları sevmek ve insanlığı yüceltmek gibi yüce duygu ve düşüncelerin yer aldığı fevkalade öneme sahip değerli kuruluşlarımızdır.

Yüce milletimizin asırlardır muhafaza edegeldiği yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeyi ve zenginleştirmeyi misyon edinen vakfımızın asıl amacı, insanı insana layık ölçülerde düşünmek ve onlara hizmet götürmektir. Böylesine kapsamlı hizmetlere yönelik kurumların topluma tanıtılmasını bir vazife bilmekteyiz. Bu nedenle vakfımızı ve hizmetlerini tanıtmak, anlatmak, bu alanda az da olsa bazı bilgiler vermek temel hedefimizdir.

Başkalarını kendisinden daha çok düşünecek kadar hamiyetli, yardımsever ve cömert olan ecdadımızın ruhunda olan bu insancıl duygu ve hizmetleri bundan sonra da çoğaltmak ve geleceğe taşımak, bizim ve bizden sonraki hizmet kuşaklarının en büyük tutkusu ve ülküsü olacaktır. Gaziantep Eğitim ve hizmet Vakfı geleceğe ışık tutan geçmişinden  güç alarak ilerleyen ve bir çok başarıya imza atmış Gaziantep’ in saygın vakıflarındandır.

Vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet ve şefkatin müesseseleşmiş şeklidir. Vakıf, insanlıkla birlikte var olan, ancak İslam ile birlikte yaygınlaşan iyilik, şefkat ve dayanışma duygularının şaha kalkan abidesidir. İslam Toplumunda Vakıf, coğrafyayı vatanlaştıran; serveti hizmete dönüştürerek vatanı iktisadi, içtimai ve kültürel müesseselerle donatan; insanları sevgi, saygı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ağlarıyla birbirine bağlayarak bütünleştiren; mazi, hal ve istikbal arasında köprü kurarak Tarih şuurunu canlı tutan bir medeniyet unsuru olmuştur.Vakıflar, geliştirdiği sosyal yardım müesseseleri ile sadece insan şahsiyetinin korunmasıyla yetinmemiş, toplum devlet bütünlüğünü de sağlamıştır. Bu amaç ve gaye ile yola çıkan vakfımız geçmişte bir çok hayırlı işleri yapmaya muvaffak olmuştur. Bu hizmetlerin aksamaması ve daha birçok hayırlara kapı açma temennisiyle yola çıkmış bulunmaktayız.