Vakıf Başkanı

HIZLI MENÜ
CEMAL KALYONCU

Geçmişi günümüze getiren ve her biri bir belge niteliği taşıyan vakıf ve vakfiyelerimiz insanlara yardım ve sosyal dayanışmayı teşvik etmektedir. İnsani duygu ve düşüncelerin en güzel örneklerini içeren vakıflarımız, toplum dertlerine çare aramak, insanları sevmek ve insanlığı yüceltmek gibi yüce duygu ve düşüncelerin yer aldığı fevkalade öneme sahip değerli kuruluşlarımızdır.

Yüce milletimizin asırlardır muhafaza edegeldiği yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeyi ve zenginleştirmeyi misyon edinen vakfımızın asıl amacı, insanı insana layık ölçülerde düşünmek ve onlara hizmet götürmektir. Böylesine kapsamlı hizmetlere yönelik kurumların topluma tanıtılmasını bir vazife bilmekteyiz. Bu nedenle vakfımızı ve hizmetlerini tanıtmak, anlatmak, bu alanda az da olsa bazı bilgiler vermek gerektiğine inanıyoruz.

Başkalarını kendisinden daha çok düşünecek kadar hamiyetli, yardımsever ve cömert olan ecdadımızın ruhunda olan bu insancıl duygu ve hizmetleri bundan sonra da çoğaltmak ve geleceğe taşımak, bizim ve bizden sonraki hizmet kuşaklarının en büyük tutkusu ve ülküsü olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vakıf severlerimizi selamlıyor, vakıf çalışmalarımızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.