Başkanlarımız

HIZLI MENÜ
HASAN KALYONCU (1980 - 2008)




Hasan Kalyoncu, 1949 yılında Tatvan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Kalyoncu, 1974 yılında da yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl, iş hayatına başlayan Kalyoncu, İlk olarak Kalyon İnşaat Tic. Koll. Şti. ile Gaziantep’teki iş hayatına başladı.

Hasan Kalyoncu, Türkiye’nin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptı.İş hayatına başladığı yıllarda, Gaziantep’in ileri gelenleri ile birlikte yardım ve hayır çalışmaları için, 1980 yılında Gaziantep Eğitim Hizmet Vakfı’nı kurdu.    

1998 yılında Gaziantep Eğitim Hizmet Vakfı tarafından yaptırılan ve Gaziantep Özel Erdem Okullarının açılmasına öncülük eden Kalyoncu, aynı zamanda da Özel Erdem Okulları’nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Kalyoncu’nun eğitim öğretime verdiği önemin 2. adımı ise, 2008 yılında, Gaziantep’te Gazikent adıyla üniversite kurulmasıydı. Nisan 2012'ye kadar Gazikent Üniversitesi adını taşıyan üniversite, 1 Temmuz 2012'de Hasan Kalyoncu Üniversitesi adını almıştır.

MUSTAFA ASIM ÖZSÖYLER (2008 - 2014)



Türkiye, gerek tarihsel derinliği, gerek kültürel zenginliği, gerekse jeo-stratejik konumu itibariyle yakın gelecekte bölgesinin şekillenmesinde kilit rol oynayabilecek imkanlara, dinamiklere ve potansiyellere sahip ender ülkelerden biridir. Ülkemizin dünyada hak ettiği saygın yere ulaşabilmesi için kültürel ve tarihsel derinliğimizin, zenginliğimizin, jeo-stratejik imkanlarımızın yanı sıra doğa ve insan kaynaklarımızın da en verimli şekilde kullanılması gerekiyor. Vakfımız, ulusal ve küresel sorunları, evrensel bir medeniyet perspektifiyle anlamlandırarak bu sorunlara çözüm yolları arayan ve üretmeye çalışan ahlak, bilgi, şahsiyet ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı varlık sebebi saymaktadır.

Vakfımız, geleneğimizdeki pergel metaforundan hareketle, bir ayağını sağlam ve sarsılmaz bir şekilde kendi kültürel dinamiklerimize basacak; diğer ayağıyla da tüm dünyaya, kültürlere, ufuklara ve medeniyetlere uzanabilecek bir özgüven duygusu ile hareket eden, çok yönlü, kompleksiz, entelektüel, analitik, eleştirel ve terkip yapabilme kabiliyetleri gelişmiş bir öncü kuşağın hazırlanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır.


• Akılcı, çağdaş, bağımsız düşünen, araştırmaya ve yeniliklere açık bireyler yetişmesine destek olmak;
• Ulusal eğitim sistemimize katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasına imkan ve destek sağlamak;
• Bilim ve tekniğin gelişimini yakından takip ederek bunları eğitim alanında Türk ulusunun hizmetine sunmak;
• Eğitimin her düzeyinde öğrenim kurumları, üniversite ve özel okullar, yurtlar, aile okulları kurmak, kurulmuş olanlara destek vermek;
• Üniversiteler ve okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü panel, seminer ve söyleşiler düzenlemek;


Çağın gereksinimleri ile uyumlu, kendisi ve çevresi ile barışık, çevresel ve küresel sorunlara duyarlı ve bunun için projeler oluşturmayı kendisine görev edinen, daha mutlu bir dünya ailesinin oluşumuna katkıda bulunarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı sorumluluk bilmek, vakfımızın en temel amaçları arasındadır.

ORHAN CEMAL KALYONCU (2014 -   )



Geçmişi günümüze getiren ve her biri bir belge niteliği taşıyan vakıf ve vakfiyelerimiz insanlara yardım ve sosyal dayanışmayı teşvik etmektedir. İnsani duygu ve düşüncelerin en güzel örneklerini içeren vakıflarımız, toplum dertlerine çare aramak, insanları sevmek ve insanlığı yüceltmek gibi yüce duygu ve düşüncelerin yer aldığı fevkalade öneme sahip değerli kuruluşlarımızdır.

Yüce milletimizin asırlardır muhafaza edegeldiği yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeyi ve zenginleştirmeyi misyon edinen vakfımızın asıl amacı, insanı insana layık ölçülerde düşünmek ve onlara hizmet götürmektir. Böylesine kapsamlı hizmetlere yönelik kurumların topluma tanıtılmasını bir vazife bilmekteyiz. Bu nedenle vakfımızı ve hizmetlerini tanıtmak, anlatmak, bu alanda az da olsa bazı bilgiler vermek gerektiğine inanıyoruz.

Başkalarını kendisinden daha çok düşünecek kadar hamiyetli, yardımsever ve cömert olan ecdadımızın ruhunda olan bu insancıl duygu ve hizmetleri bundan sonra da çoğaltmak ve geleceğe taşımak, bizim ve bizden sonraki hizmet kuşaklarının en büyük tutkusu ve ülküsü olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vakıf severlerimizi selamlıyor, vakıf çalışmalarımızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.