Hizmetlerimiz

HIZLI MENÜ

EHV  KALİTE VE POLİTİKAMIZ

Hepimizinde bildiği üzere ömür çok kısadır.Ne kadar zengin olursak olalım, makam ve mevkimiz ne olursa olsun,şüphe yok ki bir gün bunların hepsini bırakarak ebediyete intikal edeceğiz.Bu idrakin içinde olan atalarımız, insanlara yararlı hizmetler vermişler,bugün birer gurur vesilemiz olan köprü,yol,çeşme,camii ve okul gibi hayır müesseselerini vakıflar kurarak meydana getirmişlerdir.

Vakfımız da bu anlayışla hareket ederek,mal varlığının arttırılması,faaliyetlerinin gelişmesi ve hizmet imkanlarının çoğalması ile orantılı olarak,vakıf senedinde yazılı olan gayelerini birer birer gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Küreselleşen dünyada ilk, orta ve yükseköğretimin öneminin farkında olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı,”Mutluluğun En Büyüğü Eğitime Sunulan Hizmet” ve ”Sizden Gelen Yardımlarla ve Bağışlarla Hedef Bir Adam Yetiştirmek.” prensibiyle kurduğu; Hasan Kalyoncu Anaokulu ile; “Mucitler Kampüsü-Çocuk Akademisi”, Özel Erdem Okulları ile; “Eğitim Erdemsiz Olmaz” ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile; “Eğitimin Yaşam Boyu Seninle” prensibiyle,“Anaokulundan Üniversiteye” verdiğimiz eğitimle toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmayı sürdürmektedir.

                   Bu nedenlerle vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar gayelerine uygun olarak yapmış olduğu hizmetlerden bir kısmını ana başlıklar altında şöyle zikredebiliriz ;

 

YARDIMLAR

Cezaevi başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara kitap yardımı, mescit, okul ve benzeri yerlere açkı, mefruşat ve yatak yardımları yapılarak ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.      

Her yıl Aralık ayının ilk haftasında kutlanan Vakıf Haftası münasebetiyle yoksul ve muhtaç öğrenciler giydirilmektedir.Giydirilecek öğrenciler,okulların yöneticilerince seçilmektedir.Seçilen bu öğrencilere takım elbise,gömlek ve ayakkabı verilmekte olup,uygun olmayan giysilerinden dolayı arkadaşlarına karşı eziklik ve burukluk içerisinde olan öğrencilerimiz hem sevindirilmekte,hem de ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Vakfımız,her yıl Ramazan ayında yardıma muhtaç,fakir vakıf bursiyer öğrencilerine,çok fakir oldukları tespit edilen işsiz,özürlü,yatalak vs.geçim sıkıntısı yaşayan ailelere muhtelif gıda,giyim,erzak paketi, alışveriş çeki ve nakit para yardımı yapmaktadır.Nitekim son olarak,Vakıf bursiyerlerine,Gaziantep’te bulunan Suriye’li mağdur ailelere ve diğer mağdur ailelere toplam;200 adet gıda yardımı paketi ve her birisi; 250,00 TL değerinde 30 adet alışveriş çeki dağıtılmıştır.

Vakfımız,Gaziantep’te bulunan Suriye’li mağdur ailelere,Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla ilaç ve tedavilerine yardımcı olmak amacıyla nakit para yardımında bulunmuştur.

Vakfımız,Van depremi dolayısıyla mağdur olan (evsiz kalan) depremzede Van’lı vatandaşlara büyük bir tır dolusu gıda,ilaç,muhtelif barınacak malzeme,nakit para vs.yardımı yapmış olup,ayrıca Gaziantep’teki diğer Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılan yardımlara da iştirak etmiştir.

 

MÜTEFERRİK İŞLER

23.Seyyar Jandarma Tugayı’nda, 7 ay gibi kısa bir zamanda kubbeli ve minareli bir cami yaptırılarak hizmete sunulmuştur. Tugay komutanlığı bu hizmetimizden dolayı verdiği plaketle vakfımızı   onurlandırmıştır.Karşıyaka Hasırcıoğlu Kur’an-ı Kerim Kursu yaptırılarak; yeni neslimizin imanlı ve şuurlu bir şekilde,Kur’an ve Sünnet ışığında yetişmelerini sağlamak adına halkımızın hizmetine sunulmuştur.  Kolejtepe semtinde bir öğrenci yurdu açılarak; kalacak ve barınacak yeri olmayan öğrencilerimizin daha rahat ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmıştır. Pirsefa Mescidi ve Yuşa (A.S.) Peygamber türbesinin; kutsal ve mübarek mekanlar olması nedeniyle, halkımızın daha rahat ziyaret edebilmeleri,ibadetlerini daha iyi bir ortamda yapabilmeleri ve halkımıza daha iyi bir hizmet sunulması maksadıyla; yeniden inşa ve imar edilerek hizmete açılması gibi hizmetlerin yanı sıra, her yıl çok sayıda fakir ve yardıma muhtaç öğrencilerin giydirilmesi,orta ve yükseköğretimden binlerce öğrenciye burs verilmesi,Gaziantep Cezaevi başta olmak üzere çeşitli yerlere kitap yardımı,çeşitli mescitlere ve camiilere mefruşat ve eksiklerinin giderilmesi için nakit para  yardımları yapılarak ihtiyaçların karşılanması gibi hizmetlerde bulunulmuştur.

Ayrıca şiir,kompozisyon,liseler arası bilgi yarışmaları düzenlenmiş,Gaziantep’imizi tanıtıcı fotoğraf sergileri açılmıştır. 1992 yılı Aralık ayında çok geniş çerçeveli bir sempozyum yapılarak dünya çapında bir ilim ve idare adamımız olan “Bedrüddin Ayni”tanıtılmıştır. Vakfımız daha sonra sempozyumda sunulan bildiriler ve ilim adamımızın hayatını konu alan “Bedrüddin Ayni” adıyla bir kitap bastırıp,yayınlayarak halkımızın bu değerli ilim adamını tanımasına vesile olmuştur. Ayrıca, Gaziantep’li değerli bir hemşehrimiz olan Doç.Dr.Mehmet Zeki Kuşoğlu’nun, sempozyum çerçevesinde Sedef-Oyma-Kesme sergisi açılmıştır. Vakfımız, kültürel gayelerinden birini daha gerçekleştirmek maksadı ile; Cemil Cahit Güzelbey’in “Gaziantep Evliyaları”isimli kitabı ile “Osmanlı Döneminde Yetişip,Yaşantısını Cumhuriyet Döneminde de Sürdüren Gaziantep’li Din Adamları” isimli araştırmasını birleştirerek kitap haline getirmek suretiyle yayımlatmıştır.Vakfımız, bu defa Gaziantep’li hemşehrimiz Necmeddin Şahiner’in, çok kıymetli diğer bir Gaziantep’li hemşehrimiz Mütercim Seyyid Ahmet Asım Efendi ile ilgili “Türk Dilinin Mimarı Antep’li Mütercim Asım” adlı kitabını bastırıp,yayınlatarak, halkımızın istifadelerine gururla sunmuştur.

Vakfımız, kurulduğu tarih olan 1980 yılından bu güne kadar, hemen her yıl farklı hayır kuruluşları tarafından düzenlenen Fıkıh, Kelam, Hadis, Siyer i Nebi, Kur’an-ı Kerim Okuma vs. Bilgi Yarışmaları programlarına Ana Sponsor olarak destek ve katkı sağlamakta olup, söz konusu yarışma programlarında dereceye girerek başarı elde eden öğrencilerin ödüllendirilmeleri maksadıyla, öğrencilere; Hadis, Siyer i Nebi, Kur’an-ı Kerim vs.dini kitaplar hediye edilmesi, öğrencilere; altın, para, plaket vs.değerli ödül takdimi yapılarak hediye edilmesi ve ayrıca öğrencilerin; çeşitli gruplar halinde Umreye gönderilmeleri şeklinde turlar düzenlenmesi vs.benzeri yardımlarımız devamlı olarak yapılmakta olup, gün geçtikçe artarak devam etmektedir.  

Bilgi ve ilim havzamıza katkılar sağlamak amacıyla sempozyumlar, muhtelif günler ve haftalar dolayısıyla şiir, kompozisyon ve liseler arası bilgi yarışmaları düzenlenmiş, muhtelif ödüller verilmek suretiyle, gençlerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

 

BURS HİZMETLERİ

1980 yılında başlayan ve kuruluşumuzdan bu güne on binlerce kişiye burs veren vakfımızın bu hizmeti kesintisiz devam etmektedir.Yardıma muhtaç,fakir ve başarılı öğrencilere geride bıraktığımız 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Döneminde; ortaöğretim ve yükseköğretimde öğrenim gören toplam 332 öğrenciye Yüksek Öğretim;274 Kişi;Aylık;150-500 TL,Ortaöğretim;51 Kişi;Aylık;130-500 TL.Aylık Toplam Ödeme;52.160,00 TL,Ayrıca ; 7 kişiye özel durumlarından dolayı ; toplam ödeme;149.230,40 TL olmak üzere,Yıllık Toplam Ödeme;595.470,40 TL olmak üzere burs sağlanmıştır.İçinde bulunduğumuz 2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminde de ; ortaöğretim ve yükseköğretimde öğrenim gören toplam 383 öğrenciye Yüksek Öğretim;319 Kişi;Aylık;150-500 TL,Ortaöğretim;53 Kişi;Aylık;130-500 TL.Aylık Toplam Ödeme;62.460,00 TL, Ayrıca ; 11 kişiye özel durumlarından dolayı ; toplam ödeme;125.957,00 TL olmak üzere,Yıllık Toplam Ödeme;641.287,00 TL olmak üzere burs ödenmektedir.Ayrıca,yurt geneli verilen bursların haricinde,Yurt içinde ve Yurt dışında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra,vakfımız bünyesinde  kurulan ve gün geçtikçe öğrenci sayılarını arttırarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden,Özel Erdem Okulları ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden yardıma muhtaç,fakir ve başarılı öğrencilere verilen burslarla birlikte,burs verilen öğrenci sayısı ve burs ödeme miktarı dönem içerisinde ve ilerleyen dönemlerde,gün geçtikçe fazlasıyla artarak devam etmektedir.

 

KARİYER OFİSİ

Bu çalışma, öğrencilerin kendilerine uygun bir meslek seçmeleri, bu döneme kadar en iyi şekilde yetişmeleri, mesleklerinde başarılı bireyler olmaları için oluşturulan vakıf ve kolej çalışmalarıdır.

Kariyer Ofisi, Şehir içi ve şehir dışı geziler, piknikler, grup çalışmaları, bilgi yarışmaları, tiyatro, seminer, konferans, halı saha turnuvaları, yatılı programlar gibi çalışmaları hedeflemektedir.

 

GENÇLİK KOMİSYONLARI

Vakıf sitesi, bursiyerlerle iletişim ve bursiyer etkinliklerinden sorumlu olan Bayanlar ve Erkekler Komisyonları mevcuttur.

 

AYLIK BURS TOPLANTILARI

Gaziantep’te okuyan bursiyer öğrenciler her ayın ilk cumartesi günü Özel Erdem Koleji’nde buluşmaktadır. Bu toplantılarda kişisel gelişim ve sosyal konularla ilgili seminerler verilmektedir.

                           

ARA TATİL VE YAZ ETKİNLİĞİ

Vakıf bünyesinde ara tatilde ve yaz tatilinde bursiyer öğrencilere etkinlikler, piknik ve geziler düzenlenmektedir.

 

ÖZEL ERDEM OKULLARI

1998 yılında Vakfımız bünyesinde kurulmuş olup, halen eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

2008 yılında Vakfımız bünyesinde kurulmuş olup, halen eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

HASAN KALYONCU ANAOKULU

2014 yılında Vakfımız bünyesinde kurulmuş olup, halen eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

VAKIF SİTESİ

Bursiyerlerimiz ve vakıf gönüllülerimiz ile daha kolay iletişim kurmak amacıyla 2007’de www.ehv.org.tr olarak sitemiz yayına başlamıştır.

Bu sitede vakfımızın misyonunu ve vizyonunu, çalışmaları, mezun ve mevcut bursiyerlerimizin bilgileri, Araştırma Grupları ile ilgili gelişmeler sunulmaktadır.Ayrıca,vakfımızın toplumsal duyarlılık ve halkla iç içe olabilmek adına /gaziantepehv olarak sosyal medya hesaplarımız aktif olarak faaliyet göstermektedir.                                                                    

Yine iletişimi kolaylaştırmak üzere egitimhizmetvakfi@hotmail.com adresi ile e mail olarak iletişim adresini kullanmaktayız.

Var olanların korunması, bunlara yenilerin eklenmesi, yeni hizmet alanlarının devreye konması, aşkla, heyecanla devam ettirilmesi ve daha da ilerilere taşınması en büyük arzumuzdur.